گردانندگان یک خانه فساد در جریان عملیات پلیس مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

اکیپ گشت و اطلاعات کلانتری امام ‌رضا(ع) مشهد در اجرای طرح امنیت اجتماعی و با کنترل نامحسوس به فعالیت گسترده در یک خانه فساد و فحشا پی‌بردند.

به این ترتیب در حالی که تحقیقات پلیسی به همراه تعقیب و مراقبت از افرادی که در این خانه رفت و آمد داشتند، ادامه داشت، ماموران طی عملیاتی هنگامی که اعضای اصلی باند در این خانه جمع شده بودند با همکاری ماموران کلانتری بانوان وارد عمل شده و تمامی آنها را دستگیر کردند. به گزارش ایسنا، در این حال شش متهم دستگیر شده در جریان بازجویی‌های پلیس اعتراف کردند: با اجاره یک خانه برای شناسایی سوژه‌های مناسب وارد عمل شده و پس از اغفال این افراد با سوءاستفاده از ساده‌لوحی و بعضا مشکلاتی که داشتند، آنها را به منظور اعمال منافی عفت به این خانه می‌کشاندند.