اعضای باندی که پس از ربودن زن ۳۵ ساله، وی را قربانی نیت شیطانی خود کرده‌اند، از سوی پلیس کاشان به دام افتادند.

ساعت ۲۱ شامگاه ۲۹ تیر ماه سال جاری، زنی ۳۵ ساله به پلیس آگاهی شهرستان کاشان مراجعه و ادعا کرد دو روز پیش در حال تردد در خیابان به صورت پیاده به سمت منزل بودم که ناگهان یک دستگاه خودروی پژوی نقره‌ای رنگ با سه سرنشین مرد، جلویم متوقف شد. آنان به من حمله کردند و با گرفتن دست و پاهایم من را داخل خودرویشان انداختند. این زن ادامه داد: سرنشینان خودرو پس از آن که محاصره‌ام کردند، مرا به مکان نامعلومی برده و با وجود گریه و التماس‌هایم من را وادار به تسلیم کردند.

تیم پلیس با طرح شدن این شکایت وارد عمل شد و با راهنمایی‌های زن جوان توانست خودروی پژوی متجاوزان را در بلوار «فتح» شهرستان کاشان شناسایی کند. وقتی جوان ۳۸ ساله‌ای بازداشت و در مواجهه حضوری با زن جوان شناسایی شد، پلیس توانست همدستان وی را که دو جوان ۱۶ و ۲۳ ساله بودند به دام اندازد.