گروه حوادث- بررسی‌های قضایی و پلیس درباره فرار دسته‌جمعی ۸ دختر و پسر جوان به یکی از شهرهای شمالی کشور آغاز شده است. این دختران و پسران جوان جمعه گذشته از سوی پلیس ردیابی و بازداشت شدند.

براساس تحقیقات پلیس، ۴ تن از دختران و پسران جوان قبل از ماجرای فرار به شمال کشور به طور پنهانی در یکی از دفاتر ثبت‌ازدواج به عقد هم درآمده بودند.

به گفته دادیار «رضوانفر» این دختران و پسران جوان همگی ادعا کرده بودند تحت تاثیر دیدن یک سریال تلویزیونی که اخیرا در حال پخش از تلویزیون است تصمیم به این کار گرفته‌اند.

وی ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: عقیده دارم که پخش این گونه سریال‌ها به دو دلیل آثار مخربی به دنبال دارد و باعث تحریک جوانان به کارهایی مشابه آنچه که در فیلم‌‌ها و سریال‌ها نشان داده می‌شود، می‌گردد.

به گفته نماینده دادستان تهران این سریال‌ها ماجرایی را تعقیب می‌کنند که دارای یک فیلمنامه است و کارگردان براساس آن فیلمنامه سریال را تعقیب می‌کند و سرانجام آن دارای پایان عبر‌ت‌آموز و خوب است ولی چون جوانانی که این گونه سریال‌ها را تعقیب می‌کنند، با گذشت چند وقت هنوز از پایان آن اطلاعی ندارند و از همان مقداری که دیده‌اند برداشت‌های متفاوتی می‌کنند و اقدام به انجام کارهایی مشابه آن می‌کنند.

در ثانی در این سریال‌ها پیامدهای منفی فیلم به صورت نمایش به بیننده ارائه می‌شود، در حالی که نکات مثبت و پندآموز آن تنها به صور گفتاری ارائه شده و از نمایش خبری نیست و چون نمایش هر کاری تاثیرگذاری بالایی روی بیننده دارد، در نتیجه تاثیر قسمت‌های منفی به این صورت نمود عینی‌‌تری پیدا می‌کند.