گروه حوادث- صاحب یک شرکت تهیه و پخش غذا در تهران به خاطر رعایت نکردن و تهدید بهداشت عمومی با شکایت مرکز بهداشت غرب تهران به جزای نقدی محکوم شد. قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران صاحب این مرکز پخت‌وپز غیرمجاز را به خاطر نداشتن پیشینه کیفری مستحق تخفیف در مجازات شناختند.

سی‌ام خردادماه سال گذشته مرکز بهداشت غرب تهران پس از دریافت گزارشی مبنی بر پخت‌وپز غیرمجاز و غیربهداشتی و نگهداری دو سگ در یک مرکز تهیه و پخش غذا بازرسان خود را به این محل اعزام و به بررسی شرایط موجود در آنجا پرداختند.

گزارش کارشناسی بهداشت محیط حرفه‌ای حاکی از آن بود که این شرکت در نیمه دوم یک ساختمان مسکونی در حال فعالیت است و مدیر این شرکت بدون مجوز اتحادیه و مجوز بهداشتی تنها با ثبت این مجموعه شروع به پخت انواع غذا در یکی از مناطق پرتردد تهران کرده و با وجود پارگی توری‌های در ورودی به آشپزخانه و در سرویس بهداشتی، آلودگی قفسه‌ها در سردخانه مواد غذایی، فرسودگی کابینت‌ها، نگهداری مواد غذایی و وسایل کار در محوطه حیاط، عدم نصب هواکش و سیفون در دستشویی کنار سردخانه، بهداشت و سلامت مشتریان در معرض خطر قرار گرفته و در طبقه دوم این ساختمان هم دو قلاده سگ وجود دارد که متعلق به صاحب این ملک است.

پس از ارسال پرونده این مرکز پخت‌وپز به شعبه ۴دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مواد غذایی، دادیار پرونده برای صاحب این شرکت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی کفالت پنجاه میلیون ریالی صادر کرد و با توجه به آنکه حتی با گذشت سه ماه هنوز او هیچ اقدامی جهت رفع این نواقص به عمل نیاورده بود دستور داد تا نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این مرکز جلوگیری کرده و نسبت به تعطیل و پلمب شدن آنجا اقدام کند. قرار مجرمیت صاحب این مرکز از سوی دادسرا صادر و پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران ارسال شد.

قاضی دادگاه با استناد ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم این جوان ۲۷ساله را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

پس از صدور حکم و اعتراض متهم به رای صادره پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.

قاضی علی‌اصغر تشکری، رییس و سید محمد دهنوی، مستشار این دادگاه پس از بررسی نهایی پرونده با رد اعتراض متهم به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری مجازات جزای نقدی او را به دو میلیون ریال تقلیل و تخفیف دادند.