نسیم محمدی- تهران ۲۱روز است که به صورت متوالی روزانه بیش از سه‌میلیون متر مکعب آب مصرف کرده است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» علی مظفرنیا، مدیر تولید و هماهنگی توزیع آب شهر تهران با هشدار نسبت به ادامه این روند خاطرنشان کرد: در این گونه شرایط ما ناگزیر می‌شویم از ذخیره آب بهره ببریم تا آب هیچ منطقه‌ای قطع نشود و در حال حاضر تنها یک‌میلیون متر مکعب از این میزان ذخیره باقی مانده است. به گفته وی طی روزهای شنبه تا یکشنبه ۱۰۰هزار متر مکعب از میزان ذخیره آب استفاده شده است. مظفرنیا با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵درصد از آب‌های زیرزمینی را برداشت می‌کنیم، اظهار داشت: هر دو ساعت یک‌بار ارتفاع آب مخازن کنترل‌شده و سعی می‌کنیم رابطه بین تولید و مصرف ایجاد نماییم.

مشکل حادی نداشتیم

داوود ملایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز با اشاره به نحوه توزیع آب تهران ادامه داد: در سال ۸۵ در توزیع آب تهران از نظر کمی و کیفی مشکل حادی نداشتیم. وی افزود: توزیع آب را در سال جاری از حیث کمی و کیفی مناسب ارزیابی می‌کنیم.

بیانیه شرکت آب و فاضلاب به مناسبت روز خبرنگار

همچنین دیروز شرکت آب و فاضلاب شهر تهران به مناسبت روز خبرنگار بیانیه‌ای صادر کرد که در روز هفدهم مرداد را روز پاسداشت زنان و مردانی خواندند که جوهر قلمشان را از جوهر ذاتی شرافتشان پر کرده‌اند. این بیانیه حاکی است که اعتماد به قشر خبرنگاران به عنوان قشر آگاه جامعه، بخش عمده‌ای از موقعیت مدیریت اجرایی کشور محسوب شده که باید این فرصت و بستر اعتمادسازی در مجموعه اجرایی کشور و بدنه رسانه‌های گروهی تقویت شود.