دولت هند چاپ هر‌گونه کتاب حاوی تصویر «حضرت محمد‌(ص)» را ممنوع اعلام کرد.

دولت هند این تصمیم را در پی ضبط چندین نسخه از کتابی حاوی عکسی از حضرت محمد(ص) در یکی از مدارس این کشور اتخاذ کرد. ناشران این کتاب به اتهام ایجاد تنفر عمومی در جامعه به میز محاکمه کشیده شدند. در این کتاب با نام «ما هم باید عالی‌مرتبه شویم»، برخلاف اعتقاد و باور مسلمانان عکسی از حضرت محمد (ص) به تصویر کشیده شده بود.

این کتاب در کلاس پنجم مدارس یکی از ایالت‌های شمالی هند تدریس می‌شد.