لایحه قانون جامع ارتباطات در مرکز تحقیقات مخابرات مراحل پایانی را می‌گذراند و تا پایان شهریور به مراجع ذی‌‏ربط ارائه می‌‏شود. صمد مومن با...، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این که گزارش پایانی لایحه قانون جامع ارتباطات از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال جمع‌آوری است، اظهار داشت: این گزارش به سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور ارائه می‌‏شود و پس از آن تا پایان شهریور به مراجع ذی‌‏ربط ارجاع داده شده و به صورت لایحه به تصویب خواهد رسید.

مومن با...، در خصوص تاخیر تهیه این لایحه، گفت: بعضی از فعالیت‌‏ها و کارها غیرقابل پیش‌‏بینی است و نیاز به تعمق بیشتری دارد که باید در درازمدت شکل گیرد.

وی با تاکید بر این که مطالعات لایحه قانون جامع ارتباطات به پایان رسیده و به زودی تحویل سازمان مدیریت می‌‏شود، خاطرنشان کرد: این لایحه در شهریورماه برای بررسی تقدیم نمایندگان می‌‏شود تا به صورت قانون مورد استفاده قرار گیرد.

بند ج ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است تا در سال اول برنامه چهارم لایحه قانون جامع ارتباطات را تهیه کند.