سیستم اینترنتی بوستون در دست یک سازمان غیرانتفاعی

شهر بوستون آمریکا به جای همکاری با شرکت‌های معتبر و مراکز دولتی تصمیم گرفته به کمک کارشناسان یک سازمان غیرانتفاعی سیستم گسترده Wi-Fi خود را راه‌اندازی کند.توماس منینو(Thomas Menino) شهردار شهر بوستون ضمن افشا نکردن نام سازمان غیرانتفاعی مذکور گفت که با امضای قراردادی جدید در نظر دارد با صرف هزینه ۱۶ تا ۲۰میلیارد دلار سیستم Wi-Fi را در این منطقه راه‌اندازی کند.

Itna.ir