بانک‌ملی ایران در نظر دارد، خرید و نصب دوربین‌های مداربسته برای تغییر سیستم ادارات مرکزی از آنالوگ به دیجیتال را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۲۸مرداد ماه به دفتر اداره کارپردازی واقع در خیابان سرهنگ سخایی، کوچه بانک مراجعه کنند.