شرکت آب و فاضلاب روستایی، استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) در نظر دارد، الکتروپمپ و مقدار یک‌هزار و ۷۲۰متر لوله جدار چاهی به ضخامت ۶mm را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مرداد ماه به دبیرخانه شرکت واقع در تبریز، دروازه تهران، بالاتر از پمپ بنزین، خیابان باختر، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی مراجعه کنند و یا با شماره‌تلفن ۳۳۰۰۲۶۱ تماس بگیرند.