فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در نظر دارد ۲۲ قلم سبزی و صیفی‌جات و میوه مصرفی خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به دایره تهیه و خرید آماد و پش واقع در خیابان مرودشت مراجعه کنند و پیشنهادهای خود را تا ۴ شهریور ماه به دایره تهیه و خرید فرماندهی آماد و پش انتظامی تهران بزرگ تحویل دهند.