سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران در نظر دارد تعدادی از غرف و کیوسک‌های بازرگانی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴ مردادماه به دبیرخانه شرکت واقع در انتهای خانی‌آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان، میدان مرکزی میوه و تره‌بار، ساختمان مدیریت مراجعه کنند.