پایگاه هوایی شهید نوژه همدان در نظر دارد ۴ دستگاه دیسپنسر دو نازله برای استفاده در پمپ بنزین را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲ مرداد‌ماه به نشانی همدان، پایگاه هوایی شهید نوژه، معاونت پشتیبانی اماتریل تهیه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۲۵۲۹۳۶۶-۰۸۱۱ تماس بگیرند.