راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی لکوموتیوهای در گردش ناوگان را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۳۰مردا‌دماه با در دست داشتن فیش به مبلغ ۱۲۰هزار ریال به حساب ۷۶-۵۷۴ بانک مرکزی به نام راه‌آهن قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی به اداره کل تدارکات واقع در تهران، میدان راه‌آهن، ساختمان شهید کلانتری، طبقه چهارم، اتاق ۴۱۸ مراجعه کنند.