مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان در نظر دارد خرید، نصب و راه‌‌اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک تعداد ۱۲ دستگاه ساختمان پست برق فشار قوی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴ مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصد‌هزارریال به حساب جاری ۶۷/۲۷۰‌به نام مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان، نزد بانک سپه شعبه هفتم تیر اصفهان به نشانی کیلومتر ۴۵‌ جاده اصفهان- مبارکه، مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان، معاونت خرید، امور قراردادها مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۲-۳۳۲۳۲۵۱-۰۳۱۱ داخلی ۴۴۲ تماس بگیرند.