سازمان شیلات ایران در نظر دارد امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان دفتر مرکزی خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱ مرداد ماه به نشانی تهران، خیابان دکتر غربی، پلاک ۲۵۰، طبقه همکف، اداره کل امور اداری، اداره خدمات و کارپردازی مراجعه کنند.