شهرداری جوادآباد در نظر دارد آسفالت توپکا ۰۱۲ و ۰۱۸ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۹مردادماه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه کنند.