دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در نظر دارد اجرای ساخت منبع بتنی به ظرفیت ۲میلیون لیتر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲مردادماه به حوزه معاونت عمران، واحد تماس مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۴۶۰۰۰۴۲-۰۶۶۱ تماس بگیرند.