دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد، نگهداری فضای سبز محوطه دانشگاهی خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲مردادماه به اداره کل خدمات و نگهداری واقع در انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی به سمت حصارک مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۴۴۸۰۹۷۸۳ تماس بگیرند.