همایش «اقتصاد ایران در گام نهم» باهدف بهره‌مندی از نظرها و دیدگاه‌های جامعه دانشگاهی کشور در عرصه برنامه‌های اقتصادی دولت، فردا، ۱۶ مرداد ماه در مجتمع فرهنگی- ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی با حضور داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار می‌شود. همایش اقتصاد ایران در گام نهم با نگاه به اقشار کم درآمد و مناطق محروم در راستای اجرای رهنمودهای ریاست جمهوری مبنی بر ارائه ساز و کار مناسب برای اطلاع‌رسانی برنامه‌های اقتصادی دولت و به منظور جلب مشارکت مردم به ویژه صاحبنظران جامعه برای بررسی راه‌های نیل به برنامه‌‌های اقتصادی دولت و همچنین برقراری ارتباط مستمر و نزدیک بین مدیریت اجرایی و جامعه علمی کشور بر پا می‌شود.بیش از ۱۵۰‌مقاله از سوی صاحبنظران از طیف‌های مختلف فکری جامعه به دبیر‌خانه‌ این همایش ارسال شده است.این مقاله‌ها از سوی کمیته علمی متشکل از اعضای هیات علمی معاونت امور اقتصادی، پژوهشکده اقتصادی و استادان علوم ارتباطات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و قرار است در این همایش مقاله‌های برتر معرفی شوند.در حاشیه همایش اقتصاد ایران در گام نهم نمایشگاهی از دستاوردهای علمی و پژوهشی نظام بانکی، صنعت بیمه کشور و سازمان‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.