رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هنوز آموزش‌وپرورش در خصوص ساعت شروع به کار مدارس نظر نهایی خود را به مجلس اعلام نکرده است. علی عباسپور تهرانی‌فرد در گفت‌وگو با «فارس» افزود: توافقی میان آموزش‌وپرورش و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام شد تا آموزش‌وپرورش نظر نهایی خود را برای تعیین ساعت شروع به کار مدارس به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کند. وی گفت: معتقد هستیم که باید زمان شروع به کار مدارس در سال تحصیلی جدید از ساعت ۷ صبح تغییر کند و همان ساعت ۸ صبح شود. با توجه به اینکه هیات دولت زمان شروع به کار مدارس تهران را خود تعیین کرده بود، شورای آموزش‌وپرورش استان تهران نمی‌تواند به تنهایی در این خصوص نظر دهد و باید ساعت شروع به کار مدارس تهران توسط وزیر آموزش‌وپرورش و در هیات دولت تعیین شود.