سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد: پرونده سانحه سقوط هواپیمای سی - ۱۳۰ در حال آماده شدن برای رسیدگی در دادگاه است و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مرداد، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: پرونده سانحه سقوط هواپیمای سی - ۱۳۰ پس از مطالعه توسط رییس دادگاه رسیدگی کننده و انجام بررسی‌های مختلف نشست با کارشناسان مربوط، بازدید از برج مراقبت سیستم تقرب و مراکز مرتبط دیگر فرودگاه مهرآباد و همچنین پایگاه هوایی مهرآباد درحال آماده شدن برای رسیدگی در دادگاه است و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مرداد ماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مذکور برگزار شود. این اطلاعیه می‌افزاید: بدیهی است که در موقع مناسب از شکات متهمان پرونده و وکلای قانونی آنها جهت حضور در دادگاه به وسیله احضارنامه رسمی دعوت به عمل خواهد آمد.