معاون منابع انسانی و امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای هشتمین سال پیاپی خشکسالی در برخی مناطق مرکزی، جنوبی و شرق کشور رخ داده است. حسین صفایی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود: خشکسالی در برخی مناطق مانند بخش‌هایی از کرمان و سیستان و بلوچستان به گونه‌ای است که‌در سال زراعی ۸۵ _ ۸۴ کمتر از ۲۰میلی‌متر باران باریده است.

وی افزود: خسارت به روستائیان و کشاورزان بسیار سنگین شده و در برخی مناطق سطح آب‌ها به قدری افت کرده است که برداشت آب متوقف شده، اکثر قنات‌ها و چشمه‌‌های آب دچار مشکل شده و دولت هم در تدارک جبران خسارت به کشاورزان است. صفایی گفت: سطح خسارت خشکسالی در جنوب و شرق کشور به قدری سنگین است که میزان جبران خسارت تناسبی با اصل خسارت ندارد، ولی وزارت جهاد کشاورزی در حدی که توان دارد، ورود پیدا کرده و به جبران خسارت خشکسالی می‌پردازد.

صفایی گفت: یکی از اقدام‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی خرید دام مناطق خشکسالی و انتقال دام‌ها به مراکز نگهداری و پرورش است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت تا کنون بیش از ۳۸۰هزار راس دام مناطق خشکسالی را از دامداران مناطق خشک خریده و به مجتمع صنعت گوشت زیاران و مجتمع کشت و صنعت اله‌آباد منتقل کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی خسارت‌های کشاورزی قابل جبران نیست، برخی زمین‌‌های زراعی که خشک شده، امکان کشت و زرع ندارند و برخی درختان میوه با عمر ۳۰سال به دلیل نبود آب، خشک شده‌اند. صفایی گفت: مسوول جبران خشکسالی وزارت کشور است و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان همکار، برآورد خسارت می‌کند و کمک‌هایی ارائه می‌کند.