طرح ایجاد شعب سیال یا نمایندگی‌های دو نفره به منظور استفاده بیمه‌‌شدگان و مستمری‌بگیران مستقر در اقصا نقاط کشور از خدمات سازمان تامین اجتماعی، با کمترین هزینه و حداقل نیروی انسانی، فضا و امکانات اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور اجرایی مدیرعامل و معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی، گفت: شعبه سیال یا نمایندگی

دو نفره، واحدهای اجرایی کوچکی هستند که در اطراف شعب مادر به ارائه بخش اعظم خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران هر منطقه در همان محل به دو شکل شعب سیال دو نفره و غیردائمی می‌پردازند.عزیز بیگی افزود: شعبه سیال، با نمایندگی دو نفره دائم برای پاسخگویی و ارائه خدمات جهت رفع بخش اعظم از نیازهای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ساکن در مناطق دور از شعب مادر به صورت دائم می‌پردازند و شعبه سیال یا نمایندگی دو نفره غیردائم به پاسخگویی و ارائه خدمات جهت رفع بخش اعظم نیازهای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران که در مناطق دور از شعب مادر اقامت دارند به صورت چند روز در هفته می‌پردازند. وی با اشاره به اهداف ایجاد شعب سیال، گفت: از جمله اهداف ایجاد شعبه سیال ارائه خدمات به مخاطبان سازمان در اقصا نقاط کشور کاهش هزینه ارائه خدمات از طریق عدم ایجاد شعبه به روش سنتی با استفاده از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، افزایش کارآیی و بهره‌وری توزیع متعادل و مبتنی بر عدالت در ارائه خدمات سازمان و افزایش درآمد با توجه به کاهش حوزه تحت پوشش هر شعب و بالطبع گسترش شناسایی‌ها و بازرسی می‌باشد.معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: طرح ایجاد شعب سیال یا نمایندگی دو نفره بر اساس پیشرفت تکنولوژی و توسعه شبکه ارتباطی مستمر میان واحدهای مختلف این سازمان به منظور بهره‌مندی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مستقر در هر نقطه در سطح کشور از خدمات این سازمان با کمترین هزینه و حداقل نیروی انسانی فضا و امکانات مادی اجرا می‌شود.وی با تاکید بر اینکه شعب سیال زیر مجموعه شعبه مادر محسوب می‌شود و ماهیت مستقل ندارد، گفت: شعب سیال صرفا مجاز به انجام امور مرتبط با پرونده‌های کارگاهی که توسط اداره کل استان و شعب مادر مشخص می‌شود هستند که در دو قالب وظایف اصلی و ارتباطی تعریف شده‌اند همچنین امور مرتبط با مسائل برون سازمانی در محدوده عمل شعب سیال زیر نظر و با هماهنگی کامل مدیر کل تامین اجتماعی هر استان و رییس شعبه مادر انجام می‌شود.