رییس سازمان امور مالیاتی استان تهران با بیان اینکه ۵/۷۳‌درصد میزان درآمدهای وصولی کل کشور در چهار ماه ابتدای سال‌جاری مربوط به استان تهران است، افزود: میزان درآمدهای وصول شده تهران در تیر ماه سال‌جاری به ۸۶۷ میلیارد تومان رسید. غلامعلی فروزش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به طرح مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی به منزله تصویب آن در مجلس است.

وی افزود: اطلاعات برگشتی از مالیات برارزش افزوده و طرح جامع نظام مالیاتی که در حال حاضر این طرح‌ها در حال بررسی است، می‌تواند سازمان امور مالیاتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی بر اساس اطلاعات شفاف و روشن یاری رساند تا بدین وسیله با کسب مالیات‌های به حق و قانونی نیز روبه‌رو باشیم. وی از رسیدگی به وضعیت مالیات افرادی که نسبت به شرکت در اظهارنامه مالیاتی اقدام نکرده‌اند در مهر و آبان ماه سال‌جاری خبر داد و گفت: پس از رسیدگی به مالیات این افراد به سراغ افرادی می‌رویم که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام کرده‌اند. معاون رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات افرادی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده‌اند پردازش می‌شود و براساس تبصره‌های تصویب شده، رای قطعی برای آنها صادر می‌شود تصریح کرد: ۹۸‌درصد مالیات‌های بند الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات قطعی می‌شوند و تنها دو‌درصد مورد بررسی و رسیدگی برای تعیین مالیات قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بند ج قانون مالیات‌ها که مربوط به مالیات خرده فروش‌ها و مشاغل منظور نشده، در بندهای الف و ب است، گفت: براساس این بند که با اتحادیه‌ها توافقاتی صورت گرفته، سه‌درصد از مالیات‌ها در اختیار این صنف قرار دارد و به عبارت دیگر مالیات این افراد از حد تعیین شده نیز پایین‌تر است. فروزش با اشاره به برخی مشکلات مانند چک‌های برگشتی که ممکن است برای این افراد در ارتباط با پرداخت مالیات رخ دهد اظهار کرد: این افراد می‌توانند تا سه‌درصد از میزان مالیات‌های تعیین شده را رعایت نکنند و مالیات کمتری بپردازند، اما ۹۷‌درصد مالیات‌ها قطعی خواهد بود.

وی از انجام یک برنامه زمانبندی برای تعیین میزان مالیات افرادی که نسبت به تسلیم اظهار نامه اقدام کرده‌اند، خبرداد و افزود: تا ۱۵ شهریور ماه سال‌جاری اوراق قطعی افرادی که در خوداظهاری‌ها شرکت کرده‌اند (۹۷‌درصد بند ج) صادر می‌شود. فروزش ادامه داد: پس از مشخص شدن دو‌درصد بند الف و ب ، مالیات قطعی ۹۸درصد بقیه انجام می‌شود و فقط دو‌درصد از مجموعه الف، ب و ج که با اتحادیه‌های خود به توافق نرسیده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته برای این موضوع یک برنامه زمانبندی تهیه شده که اولویت به افرادی داده می‌شود که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده‌اند و این افراد در رسیدگی‌ها در اولویت قرار دارند.