شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره برگزاری همزمان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری را با موازین شرع و قانون‌اساسی مغایر نشناخت. به گزارش خبرگزاری فارس، طرح یک فوریتی «اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه چهارم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای‌ نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.

به موجب این طرح که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است، انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۸۵ برگزار می‌شود و تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد ماه ۱۳۷۵ خواهد بود.

«طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که در شورای ‌نگهبان بررسی شد و عدم ذکر ماده ۴۲۱ قانون تجارت در تبصره ۲ الحاقی به ماده واحده طرح یاد شده خلاف موازین شرع شناخته شد.