مدیر دفتر بیابان‌زدایی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، گفت: میانگین تبخیر آب در ایران سه برابر متوسط جهانی است و به دو هزار و یکصد میلی‌متر می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فارس غلام عباس عبدی‌نژاد با بیان این مطلب گفت: متوسط بارندگی در ایران کمتر از یک سوم میانگین جهانی است که این امر نیز بر میزان خشکسالی در ایران افزوده است. وی با بیان این که ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است، اظهار کرد: این معضل ۱۷ استان کشور را تحت تاثیر قرار داده است و آنها را در معرض شرایط و مشکلات خشکسالی قرار داده است. عبدی‌نژاد با اعلام این مطلب، اقدامات ضربتی برای کاهش روند بیابان‌زایی در کشور را ضروری دانست و گفت: به این منظور وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اقدام به نهالکاری در دومیلیون هکتار از اراضی جنگلی کشور کرده‌اند. وی با اشاره به این که اقدام مذکور با کاشت درختان سازگار با اکوسیستم بیابانی و شرایط آب و هوایی منطقه گرم و خشک انجام شده است، تصریح کرد: به منظور کاهش روند بیابان‌زایی هشت‌میلیون هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی کشور در دست حفاظت و قرق است.