درحالی که تلاش‌ها برای بهره‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از منابع عمومی برای افزایش حداقل مستمری‌ها به ۲۰۰‌هزار تومان همانند مستمری‌بگیران کشوری و لشگری در جریان است، سازمان تامین اجتماعی، نحوه افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان در سال جاری را مطابق ساز و کار قبلی اعلام کرد. به گزارش ایسنا بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی و به دنبال مصوبه هیات وزیران، میزان افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزیی و مجموع مستمری بازماندگان، ۱۴درصد نسبت به اسفند سال ۱۳۸۴ تعیین شده است.

در این بخشنامه همچنین برای افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیرانی که مستمری آنان قبل از سال ۱۳۸۴ برقرار شده و میزان مستمری استحقاقی آنان بیش از حداقل مستمری زمان برقراری مستمری بوده، مقرر شده است، علاوه بر افزایش ۱۴درصدی، به ازای هر سال کامل دریافت مستمری، معادل دو دهم درصد حداقل مستمری سال ۸۵ نیز به مستمری آنان افزوده شود.

به موجب این بخشنامه، همچنین برای رعایت اصل دوران بیمه‌پردازی و حمایت از مستمری‌بگیران باسابقه پرداخت حق بیمه بیشتر، مقرر شده است به آن دسته از مستمری بگیرانی که مازاد بر ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و مستمری آنان قبل از سال ۸۴ برقرار شده، علاوه بر افزایش ۱۴درصدی مستمری و افزایش احتمالی ناشی از برقراری مستمری پیش از سال ۸۴، به نسبت هر سال مازاد بر ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، معادل دودهم درصد حداقل مستمری سال ۸۵، به آنان پرداخت شود.

براساس این گزارش، سقف پرداختی‌های ناشی از دوران بیمه‌پردازی بیش از ۲۵ سال و برقراری مستمری قبل از سال ۸۴ در هر حال، بیشتر از ۱۵۰‌هزار ریال نخواهد بود.

در بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌ها، حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان از ابتدای سال جاری ماهانه ۱۵۰‌هزار تومان اعلام شده است.

در این بخشنامه میزان کمک هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران از ابتدای سال جاری، ماهانه ۱۲۰‌هزار و ۹۶۰ ریال، میزان کمک هزینه اولاد ماهانه ۲۴‌هزار و ۱۹۲ ریال به ازای هر فرزند و حداکثر تا ۳ فرزند و میزان کمک هزینه همسر متکفل فرزند نیز ماهانه ۶۰‌هزار و ۴۸۰ ریال تعیین شده است که افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بخشنامه‌های ۲۷ و ۱/۲۷ مستمری‌ها درمورد بازنشستگان و از کارافتادگان کلی به ارقام کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پرداختی به آنان افزوده می‌شود.

در این بخشنامه، شعب سازمان

تامین اجتماعی موظف شده‌اند مابه‌التفاوت مستمری ۵ ماهه فروردین تا مرداد ۸۵ را حداکثر تا پنجم مرداد به مبادی پرداخت مستمری ارائه کرده باشند.

همچنین با صدور اصلاحیه بخشنامه‌های شماره ۳۵، ۳۷ و ۴۲ مستمری‌ها ازسوی سازمان تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگانی که در سال‌های ۸۰ تا۸۴ بازنشسته شده‌اند، بدون توجه به نسبت ماه‌ها و روزهای برقراری مستمری در سال‌های مذکور محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در سال ۱۳۸۰، سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان را به نسبت ماه‌های برقراری مستمری در سال ۸۰ قابل پرداخت دانسته بود و اگر روزهای برقراری مستمری کمتر از ۳۰ روز بود، به طور کلی آن ماه از افزایش مستمری برخوردار نمی‌شد.

حسین نصرتی، کارشناس ارشد اداره بازماندگان سازمان تامین اجتماعی در این باره به نشریه آتیه گفت: از سال ۱۳۸۰ تا کنون، به موجب بخشنامه‌های ۳۵، ۳۷ و ۴۲ مستمری‌ها، بیمه‌شدگانی که در اسفندماه بازنشسته می‌شدند، از افزایش مستمری بازنشستگان در سال بعد برخوردار نمی‌شدند. این بخشنامه‌ها از پرداخت افزایش مستمری‌ها به طور یکنواخت در بین بازنشستگان جلوگیری می‌کرد. از این رو، بیمه شدگان به دیوان عدالت اداری شکایت برده و رای به لغو این بخشنامه‌ها دادند.

نصرتی با بیان این که اجرای اصلاحیه بخشنامه‌های شماره ۳۵، ۳۷ و ۴۲ برای سازمان تامین اجتماعی ۸میلیارد تومان بار مالی دارد، اظهار کرد: کلیه بازنشستگانی که تا آخر سال ۸۴ بازنشسته شده‌اند، با توجه به افزایش مستمری‌ها در سال ۸۵، مستمری دریافت خواهند کرد. برای بازنشستگانی که در سال های ۸۰ تا ۸۴ نیز بازنشسته شده‌اند، افزایش سالانه منظور خواهد شد.