با توجه به این که کشاورزان منطقه مسجدسلیمان دیم‌کار هستند، در سال زراعی ۸۵ ـ‌۸۴ به علت کمبود بارندگی به موقع در مرحله حساس رشد و پراکنش نامناسب بارش، محصول چندانی از مزارع مسجدسلیمان برداشت نشد و کشاورزان متحمل خساراتی شدند. روشنک عیدی‌وندی، مدیرعامل انجمن کشاورزان خبره مسجدسلیمان، در گفت‌وگو با ایسنا افزود: سررسید وام‌های بانکی کشاورزان تا تاریخ ۳۱خردادماه سال‌جاری بوده است و کشاورزان به دلیل خساراتی که خشکسالی به محصولات وارد آورد، توانایی باز پرداخت وام‌های خود را ندارند. او گفت: مدیریت جهاد کشاورزی مسجدسلیمان پس از اندازه‌گیری برداشت محصولات، نسبت به تعیین خسارات اقدام کرده است. با توجه به مشکلات بسیار کشاورزان منطقه، از صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خواستاریم برای تسریع در بازپرداخت بیمه محصولات کشاورزی منطقه اقدام لازم را به عمل آورد. عیدی‌وندی خاطرنشان کرد: درصد خسارات وارده ناشی از خشکسالی سال زراعی جاری به اراضی کشاورزی مسجدسلیمان بیش از ۶۰‌درصد برآورد می‌شود.