از ابتدای سال‌جاری ۴۰هزار تن سیب‌زمینی خوراکی از همدان به کشور عراق صادر شده است. محمود سیدی‌نژاد، مدیرعامل کانون سیب‌زمینی بذری همدان در گفت‌وگو با ایانا (خبرگزاری کشاورزی ایران) گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ تا ۴۰هزار تن سیب‌زمینی خوراکی از همدان به بازارهای عراق صادر شده است.

وی قیمت سیب‌زمینی خوراکی را در همدان ۸۰۰ تا هزار ریال توصیف کرد و افزود: سیب‌زمینی برداشت شده بعد از بسته‌بندی اولیه توسط کامیون از مرز مهران وارد عراق می‌شود.

سیدی‌نژاد گفت: با ممنوعیت واردات بذر سیب‌زمینی، بذر موجود نیاز کشور از طریق کشت بذر مادری وارد شده سال‌های گذشته و عملیات آزمایشگاهی روی ارقام مینی تیوبر انجام خواهد شد.