محصول گندم شمال خوزستان تقریبا یک‌هشتم گندم بذری کشور را تامین می‌کند، با این حال پرداخت خسارت بیمه محصول گندم کشاورزان دزفول وضعیت خوبی ندارد. مرتضی ‌پورموسوی، دبیر انجمن صنفی کشاورزان دزفول، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در قرارداد سال زراعی ۸۴‌-۸۳ با صندوق بیمه محصولات کشاورزی، محصول گندم کشاورزان دزفول طبق گزینه چهار که بالاترین نرخ بیمه گندم است و پرداخت خسارت حداکثر تا سقف ۸۵۰هزار تومان برای هر هکتار بیمه شد.

او افزود: در سال ۸۵ ـ ۸۴، نرخ گزینه چهار، ۱۰۰درصد افزایش یافت و به ۶۶هزار تومان رسید، بنابراین سقف خسارات پرداختی برای هر هکتار، ۹۳۰هزار تومان محاسبه شد. به این ترتیب در سال زراعی جاری ۸۰هزار تومان افزایش حق بیمه خسارت گندم را داشتیم.

وی گفت: کشاورزان نسبت به شفافیت محاسبه و پرداخت بیمه خسارات محصولات خود اعتراض دارند. کارشناسان بیمه، به درستی میزان خسارات را محاسبه نمی‌کنند و همین میزان تعیین شده نیز از سوی بانک کشاورزی کاهش می‌یابد.