مشاور انجمن مدیران صنایع، موانع مهم کارآفرینی را در کشور تورم، بیکاری، محدود بودن سرمایه‌گذاری و پایین بودن سطح بهره‌وری عنوان کرد که باید رفع شوند. ‌علی‌ا... همدانی‌ در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: اقتصاد برخی کشورها از جمله جهان سوم با تنگناهایی مانند بالا بودن تورم، بیکاری، پایین بودن سطح تولید ناخالص ملی، کاهش داد‌و‌ستدهای تجاری و سرانجام فقر لجام گسیخته مواجه است.

همدانی سپس تاکید کرد، کارآفرین به سرمایه‌گذاری فعال و آینده‌نگری نیاز دارد تا بتواند با خلاقیت و ابتکار برای آفرینش‌های صنعتی، فنی وخدماتی گام بردارد.

مشاور انجمن مدیران صنایع با اشاره به تجارب برخی کشورهاگفت: ۷۲درصد کارگران ژاپن در واحدهای کوچک و متوسط به کار اشتغال دارند. همچنین در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، کارآفرینی در واحدهای کوچک رو‌به رشد است و دولت از این بنگاه‌ها، حمایت جدی می‌کند.

همدانی در ادامه تاکید کرد: با وجود تلاش‌های وسیعی که دولت در خصوص توسعه کارآفرینی به عمل آورده است، اما هنوز موانعی برای گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در کشور، وجود دارد.

وی موانع کارآفرینی را ناشی از قوانین دست و پاگیر موجود برشمرد و اظهار داشت: مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی را باید در قوانین کار، تامین اجتماعی‌ و مالیات‌ها ‌ جست‌و‌جو کرد.

همدانی بااشاره به‌قانون کنونی کار گفت: قانون کار در کشورها نقش اساسی در تنظیم روابط کار و ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای بهبود وضع تولید بر عهده دارد. بنابراین هدف قانون کار از یکسو حفظ و حمایت از سرمایه و سودآوری و از سوی دیگر حفظ کرامت انسانی کارگران است.

وی در ادامه افزود:متاسفانه قانون کار فعلی هدف‌های یادشده را چندان مورد توجه قرار نداده و به عنوان مانعی در جهت رونق کارآفرینی،عمل می‌کند. وی در ادامه اظهار داشت: افزایش هزینه نیروی انسانی، کاهش مدت کار در نتیجه افزایش تعطیلات و مرخصی‌ها، نبود تشکل‌های کارگری، تعهدات کارفرمایان در قبال بنگاه‌های اقتصادی، جرایم و مجازات‌ها نیز از دیگر موانع کارآفرینی محسوب می‌شوند.

همدانی همچنین با اشاره به قانون تامین اجتماعی گفت: قانون تامین اجتماعی به لحاظ لزوم حفظ زندگی و سلامت کارگران، امید به آینده آنان را هنگام بازنشستگی برای همه جوامع لازم و ضروری می‌داند و در تمامی کشورها قوانین و مقرراتی به این منظور، تنظیم شده است.

وی یادآور شد: قانون تامین اجتماعی در ایران ضمن پذیرش حقوق کارگران، در همین حال مشکلاتی را برای کارآفرینان ایجاد کرده که اهم آنها شامل بالا بودن نرخ بیمه، جرایم مختلف، چگونگی وصول حق بیمه‌وچگونگی بازرسی و حسابرسی از بنگاه‌های اقتصادی است.

همدانی با اشاره به موانع قانون مالیات‌ها اظهار داشت: لزوم پرداخت مالیات از سوی کارگاه‌ها از همان ابتدای تاسیس، انواع متعدد و مقدار وصول مالیات، مشکلات در تنظیم مدارک و اسناد مربوط به مالیات، روش اخذ مالیات و جریمه‌های مالیاتی از مهم‌ترین موانع مالیاتی در کشور است.

مشاور انجمن مدیران صنایع کشور گفت: قانون تجمیع عوارض نیزمورد اعتراض کارآفرینان و کارفرمایان است، هم‌اکنون موضوع تغییر آن مورد بحث است و همگان معتقد به حذف ۳درصد عوارض هستند.