بخش خصوصی با قیمت پایه شورای اقتصاد، از سال‌جاری در خریداری خرمای خوزستان به نرخ تضمینی مشارکت خواهد داشت. حسین علی محمودی اصل، رییس کار گروه کشاورزی و عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی محصولات کشاورزی استان خوزستان در گفت‌وگو با ایانا (خبرگزاری کشاورزی ایران) گفت: با تصویب کار گروه کشاورزی استان خوزستان، بخش خصوصی با قیمت پایه مصوب شورای اقتصاد از سال‌جاری در خرید تضمینی خرما مشارکت خواهد داشت.

وی گفت: برای افزایش حجم صادرات و ارزش افزوده خرمای صادراتی خوزستان رقم استعمران که در تهیه الکل، شکلات و عسل خرما کاربرد دارد ۱۴۰‌میلیارد ‌ریال با حداکثر سود شش تا هفت‌درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

محمودی اصل خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان تعاون روستایی به علت برخوردار نبودن از امکانات مناسب حمل‌ونقل و نگهداری قادر به حفظ قابلیت صادراتی ارقام مرغوب خرمای استان خوزستان نیست، صادرکنندگان بخش خصوصی با اولویت اتحادیه صادرکنندگان خشکبار استان خوزستان به‌عنوان عامل خرید خرمای درجه یک و دو استان، معرفی شده‌اند.

وی پیش‌بینی کرد: با اجرایی‌شدن خرید تضمینی توسط بخش خصوصی ارزش افزوده و حجم صادراتی خرمای خوزستان افزایش یابد.