پرونده مردی که به خاطر فساد اخلاقی دخترش، او را با روسری خفه کرده‌بود برای محاکمه به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. ۲۹ تیرماه سال گذشته ماموران پلیس در جریان قتل دختر جوانی قرار گرفتند، ماموران پس از حضور در قتلگاه دختر جوان با جسد او و در حالی که یک روسری به دور گردنش بسته شده و آثاری از اصابت ضربه چاقو بر روی بدنش مشاهده می‌شد، روبه‌رو شدند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد، جسد متعلق به دختر ۲۰ساله‌ای به نام زینب است که به خاطر خفگی جان سپرده بود. پدر مقتول در ادامه خود را به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت: به خاطر فساد اخلاقی دخترم راکشتم. این مرد به ماموران گفت: زینب دارای فساد اخلاقی بود او با چند پسر رابطه داشت. چندوقت پیش همراه یکی از پسرها از خانه فرار کرد این کار او باعث شد آبروی من و خانواده‌ام بریزد. پس از مدتی زینب به خانه برگشت و قول داد دست از کارهایش بردارد. من هم قبول کردم. اما چند روز از ماجرا نگذشته بود که او دوباره کارهای خود را از سر گرفت. زینب با کارهایش آبروی خانواده‌ ما را برده بود، چند روز قبل از حادثه او دوباره از خانه فرار کرد که برادرانش او را پیدا کرده و به خانه آوردند. با دیدن زینب کنترلم را از دست دادم با چاقو به سویش حمله‌ور شدم بعد از زخمی‌کردنش، روسری‌اش را به دور گردنش پیچیدم و خفه‌اش کردم.

با اعترافات این مرد نماینده دادستان تهران برای او به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر کرد.