درخواست سی‌میلیون ریالی پسر بابلی از پدرش با ضربات چکش پایان یافت. ماموران انتظامی استان مازندران در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک جنایت خانوادگی در کمربندی «توحید» در شهرستان بابل، وارد عمل شدند و دریافتند که نزاعی بین مردی با پسر ۲۷ساله‌اش به علت در خواست سی‌میلیون ریالی نقد از سوی وی در گرفته که پدر با چکش بر سر فرزندش کوبیده است.با مرگ این پسر جوان، پدرش به اتهام قتل بازداشت شد.