مدیر گروه کودک شبکه اول سیما با اشاره به لزوم راه‌اندازی شبکه کودک گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید فکر و فرهنگ می‌تواند سبب نتایج قابل توجهی در حوزه فناوری کشور شود.محمد میرکیانی راه‌اندازی شبکه کودک را امری ضروری عنوان کرد که تنها پس از افزایش تولیدات فر‌هنگی کشورمان امکان به سرانجام رسیدن خواهد داشت. وی افزود: در درجه اول باید با یک برنامه‌ریزی گسترده خودکفایی در تولیدات انیمیشن و پویا‌نمایی را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که در غیر این صورت صرف هر هزینه‌ای برای ایجاد یک شبکه اختصاصی کودک بیهوده خواهد بود.مدیر گروه شبکه ملی با بیان این که تفکر راه‌‌اندازی شبکه‌های ویژه‌ای برای روستاییان و کارگران نیز امری است که می‌تواند سبب آشنا شدن این اقشار جامعه با علوم و فنون روز شود، خاطرنشان ساخت: راه‌‌اندازی شبکه‌هایی برای گروه و دیدگاه‌های موجود در کشور ما را به پیشرفت روزافزون در تمامی بخش‌ها می‌رساند.وی متذکر شد: در این برهه زمانی راه‌اندازی شبکه کودک تنها تمرکز برنامه‌های توزیع شده در شبکه‌های سیما در قالب یک شبکه اختصاصی و به صورت استفاده از تولیدات دیگر کشورها است در حالی که ما می‌توانیم با سود جستن از نیروهای آموزش دیده و سرمایه‌گذاری در تهیه آثار پویا نمایی از متون کهن و ادبیات عامیانه ایران نیز بهره ببریم.میرکیانی با اشاره به دیدگاه مثبت رییس سازمان صدا و سیما برای راه‌اندازی شبکه کودک تصریح کرد: صنعت پویا نمایی می‌تواند سبب ارزآوری در کشور شود، اما به‌‌رغم آمادگی ضرغامی برای تحقق آن، تصمیم‌‌گیران کلان فرهنگی هنوز به آن نرسید‌ه‌اند در صورتی که مخاطبان شبکه کودک فقط در این قشر از جامعه جا ندارند و طیف بزرگ سال را نیز در برمی‌گیرد.مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه اول سیما خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این شبکه باید براساس نیازهای فرهنگی کشور و تعامل با دستگا‌ه‌های فرهنگی چون آموزش و پرورش باشد تا از عدم امنیت تحصیلی دانش‌آموزان جلوگیری کند.