کمیته تعیین مصادیق نسبت به سال‌‏های گذشته در فیلترینگ سایت‌‏ها با تجربه بیشتر، دقیق‌‏تر و هدفمندتر عمل می‌‏کند.

احمد بزرگیان، عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر این که اکثر کشورهای دنیا در ارتباط با سایت و ماهواره از سیستم فیلترینگ استفاده می‌‏کنند، اظهارداشت: فیلترینگ مساله‌‏ای عمومی برای حفاظت از فرهنگ بومی و ملی هر کشوری است.

وی، با بیان این که در کشور ما نسبت به گذشته فیلتر سایت‌‏ها دقیق‌‏تر و هدفمندتر اجرا می‌‏شود، خاطرنشان کرد: با توجه به سیستم فعلی فیلترینگ در کشور و برنامه‌‏ریزی‌‏های صورت گرفته کمتر اعتراضی در این خصوص دیده می‌‏شود.

بزرگیان، با اشاره به فیلترینگ سایت‌‏های اضافی و امنیتی و ملی با بیان این که دشمنان انقلاب از هرگونه ابزاری برای عدم پیشرفت اهداف ما استفاده می‌‏کنند، گفت: فیلترینگ برای بخشی از جامعه که آسیب‌‏پذیری بیشتری دارند به کار می‌‏رود تا با صیانت بهتری از این سایت‌‏ها استفاده کنند.

وی، آسیب‌‏پذیری نسل سوم انقلاب را که در جریان انقلاب نبوده و به راحتی در کمترین موضع‌‏گیری‌‏های مغرضانه هدایت می‌‏شوند پررنگ‌‏تر عنوان کرد و یادآور شد: فیلترینگ در کشورهای متعدد اروپایی و آمریکایی نیز به همین نحو اجرا می‌‏شود و این سیستم در کشور ما شدیدتر نیست.

بزرگیان، توجه تازه به بحث اینترنت در کشور را یکی از دلایلی دانست که سبب نگاه منفی به مساله فیلترینگ می‌‏شود و گفت: با وجود آن که در استفاده از اینترنت در ابتدای راه هستیم، فکر می‌‏کنیم که نسبت به دیگر کشورها محدودیت بیشتری برایمان اعمال می‌‏شود، اما آنچه که واقع شده است در همان حدی است که زمینه دافعه را ایجاد نکند.