سرویس‌های ارتباطی اینترنتی به یادگیری زبان انگلیسی کمک‌ می‌کنند

نتایج انجام شده در دانشگاه تورنتو کانادا نشان می‌دهد، استفاده از سیستم‌های ارسال پیام‌های نوشتاری اینترنتی می‌تواند به نوجوانان در تقویت گرامر زبان انگلیسی کمک کند. نتایج حاصل از دو سال بررسی روی یک میلیون کلمه که توسط ۷۱ نوجوان تورنتویی ردوبدل شده بود، نشان داد که این نوجوانان تنها در ۴/۲درصد موارد به صورت مختصر پیام‌های نوشتاری خود را به دوستان ارسال می‌کنند.

Itna.ir