آیین‌نامه جدید ICP ها باید در وب سایت سازمان تنظیم مقررات اعلام شود تا کلیه صاحبنظران در این خصوص رای خود را داده و برای این آیین‌نامه تصمیم‌گیری کنند. رضا فرزانه، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌‏های اینترنتی‌، در گفت‌‏وگو با ایلنا، درخصوص آیین‌نامه جدید ICPها که در کمیسیون تنظیم مقررات درحال تدوین است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات در تدوین این آیین‌نامه به صورت بسته و بدون اظهار نظر صنف شرکت‌‏های اینترنتی عمل کرده است، به طوری که شرایط آیین‌نامه تنها در کمیسیون سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در حال تصویب است.

وی، با بیان این که با شرایط موجود‌‏ آیین‌نامه ICPها نیز به سرنوشت دیگر مجوزهای صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات می‌‏پیوندد، تصریح کرد: سازمان باید در تصویب این آیین‌نامه وضعیت بازار و صنف را در نظر بگیرد تا مشکلات خاصی که فعالان این صنف در دیگر مجوزها با آن برخورد کردند، ایجاد نشود.فرزانه، با تاکید بر این که آیین‌نامه جدید ICPها باید با کارشناسی صاحبنظران به مرحله ابلاغ برسد، یادآورشد: پیش‌نویس‌ ‏آیین‌نامه جدیدICP جدید باید در معرض دید عموم و در وب سایت سازمان قرار بگیرد.

فرزانه، با بیان این که کسانی که در حال حاضر مجوز ICP دارند بازار شرکت‌‏های ISP را که خرده‌فروشی می‌‏کنند را مختل کرده‌‏اند، گفت: ICPها پهنای باند را با قیمت کمتری تامین کرده و به ISPها می‌‏فروشند، اما در همین حال، ISPها وارد رقابت کاذب شده و خرده‌فروشی می‌‏کنند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه جدید ICPها به این موارد اشاره نشده است و بین ICP‌ها و ISP ها تفکیک قایل نشده‌‏اند.عضو هیات مدیره انجمن ISPها، دیگر موارد آیین‌نامه جدید ICPها به حداقل پهنای باند در نظر گرفته شده برای استان‌‏های مختلف اشاره کرد و گفت: پهنای باند برای استان تهران حداقل ۳۴مگابیت در نظر گرفته شده و حداقل پهنای باندICPها در استان‌‏ها ۸مگابیت انتخاب شده، به این ترتیب استان‌‏ها با ظرفیت‌‏های مختلف و تعداد کاربر و ISP از یکدیگر تفکیک نشده‌‏اند.

وی خاطر نشان کرد: باید در این خصوص بازنگری صورت گرفته و استان‌‏ها در حداقل پهنای باند به سه تا چهار گروه ظرفیت بندی شود.