عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سوالش از وزیر کشور گفت: سوال کتبی‌ام از وزیر کشور در خصوص عملکرد تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ را تقدیم هیات رییسه کرده‌ام.

حسین آفریده، نماینده شیروان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این خبر اظهار داشت: از نحوه گزارش و عملکردی که برخی از مدیران دولتی در خصوص اداره حوزه مسوولیتی‌شان اخیرا در جلسه کمیسیون بیان کردند، بسیار متاسفم.

وظیفه مجلس، خواستن از دولت و اجرای درست و به موقع قوانین مصوب است، بنابراین باید بعد نظارتی مجلس را بیش از پیش تقویت کنیم.

آفریده همچنین سوالی از وزیر نفت درباره کارت هوشمند توزیع سوخت تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس کرد.

وی درخصوص چرایی اجرایی نشدن کارت هوشمند سوخت از سوی وزارت نفت افزود:‌ قرار بود وزارت نفت سال ۸۳ کارت هوشمند را اجرایی کند، چرا تا این لحظه این کار انجام نشده است؟

وی تصریح کرد: وقتی با اجرای این طرح، قاچاق سوخت به صفر می‌رسد، چرا مسوولان در اجرای آن تعلل می‌کنند؟