بنابر پیش‌بینی موسسه میدل‌ایست مانیتور‌ با وجود افزایش ۲۰درصدی قیمت نفت در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال گذشته، درآمدهای صادرات نفت ایران نسبت به رقم سال گذشته ۴میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به گزارش مهر، میدل‌ایست مانیتور درآمد صادرات نفت و گاز ایران در سال ۲۰۰۵ را ۸/۴۸میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به رقم سال ۲۰۰۴ رشدی ۱۲میلیارد دلاری نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، میانگین قیمت نفت ایران در سال‌جاری به ۹۸/۵۶دلار خواهد رسید که رشدی حدود ۱۰ دلاری نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان خواهد داد، با این وجود کاهش محتمل تولید نفت ایران به علت افت تولید چاه‌های فرسوده موجب خواهد شد درآمدهای نفتی ایران کمتر از آنچه پنداشته می‌شود افزایش یابد.

این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه ژاپن که بزرگ‌ترین واردکننده نفت ایران است از ابتدای سال‌جاری واردات نفت از ایران را ۱۵درصد کاهش داده است، اما چین واردات نفت خود از ایران را افزایش داد و کاهش واردات نفت ژاپن را جبران کرد تا ایران از عملکرد ژاپن در این زمینه خللی احساس نکند.

افزون بر این، انتظار می‌رود میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده میلادی به ۵۰دلار کاهش یابد که با توجه به احتمال افزایش ۵۰هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران به علت توسعه کامل میادین سروش و نوروز درآمد صادرات نفت ایران به ۲/۵۱میلیارد دلار

خواهد رسید.