یک شرکت معتبر از یک کارشناس حسابداری با ۲سال سابقه‌کار (محل خدمت اصفهان)، دکتر داروساز با یک‌سال سابقه‌کار (محل خدمت اصفهان و تهران) و پزشک عمومی با یک‌سال سابقه‌کار (محل خدمت اصفهان و تهران) دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۱۹مردادماه به نشانی اصفهان، صندوق پستی ۱۵۸۸/۸۱۴۶۵ ارسال کنند.