یک شرکت پیمانکاری در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی برای انجام یکی از پروژه‌های EPC از کارشناس مکانیک با ۷سال سابقه تجربه در زمینه PiPing، کارشناس مکانیک با حداقل ۷سال تجربه در زمینه Pipeline، کارشناس ابزار دقیق با حداقل ۳سال تجربه در زمینه ابراز دقیق و کنترل، کارشناس برق با حداقل ۳سال تجربه در زمینه سیستم‌های الکترونیکی و خطوط انتقال و کارشناس فرآیند با حداقل ۳سال تجربه مفید در زمینه طراحی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به شماره فکس ۸۸۳۷۰۵۹۸ ارسال کنند.