شهرداری ایذه در نظر دارد، مقدار ۵۰هزار متر مکعب ماسه درجه یک موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۲۱مردادماه به نشانی ایذه، شهرداری، امور قرارداد‌ها مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های -۱۸ ۵۲۲۲۰۱۷-۰۶۹۲ تماس بگیرند.