شرکت ارتباطات سیار در نظر دارد، ۴میلیون و ۵۰۰هزار فرم‌های خام شناسنامه تلفن‌همراه و تحویل سیم‌کارت و انجام عملیات پاکت‌گذاری و بسته‌بندی سیم‌کارت را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸مردادماه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۱۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۱۹ شرکت ارتباطات سیار نزد بانک ملی ایران، شعبه پردیس به واحد فروش اسناد واقع در میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه هفتم، دبیرخانه اداره کل تدارکاتی مراجعه کنند.