دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نظر دارد، ۱۷دستگاه تجهیزات رایانه‌ای، تجهیزات و Passive، تجهیزات و Pack‌های موردنیاز شبکه رایانه‌ خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱مردادماه با شماره تلفن ۳۴۴۰۶۸۰-۰۴۴۱ دفتر معاونت پژوهشی تماس بگیرند.