راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شرکت خدمات خط و ابنیه راه‌آهن در نظر دارد، ۲۰هزار عدد تراورس چوبی و ۵هزار عدد تراورس چوبی سوزن را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۷۰هزار ریال به حساب ۸۰۰۲۴۹۰ بانک ملی شعبه انبار توشه راه‌آهن به نشانی تهران، بزرگراه بعثت، چهار راه چیت‌سازی، به طرف میدان بهمن، ورودی کارخانجات موتوری راه‌آهن ساختمان شهید مشکی، مدیریت بازرگانی و تدارکات مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۵۵۱۲۶۰۳۴ تماس بگیرند.