شرکت سهامی خاص ایران سیلندر در نظر دارد، ضایعات ورق آهن شامل ناخنک کوچک و بزرگ، پولک کوچک و بزرگ، طوقه یک، ۲، ۵ و ۱۱کیلویی، تسمه فنری، شبکه، تسمه ورق بالای ۲ سانت و زیر ۲ سانت، سیلندر از تست برگشته، سری و تهی سیلند‌ر‌های ۱۱ و ۴۵ کیلویی، ذوبی، فوترینگ، گوشه سالم ۱۱ و ۴۵کیلویی، گوشه چاکدار، گوشه یک، ۲ و۵کیلویی، دسته ۱۱ کیلویی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۸مردادماه به نشانی شهرری، جاده قدیم قم، سه‌راه خیر‌آباد، خیابان انبار نفت، پشت روغن بهران مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۵۵۲۰۲۳۷۹ تماس بگیرند.