شرکت آب و فاضلاب در نظر دارد مقدار ۲۰۰ تن پودر کلرورفریک با درجه خلوص ۹۸درصد را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱ مردادماه به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب مراجعه کنند.