سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد احداث فضای سبز پروژه الغدیر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸ مردادماه به امور بازرگانی سازمان واقع در میدان آرژانتین،‌ ابتدای خیابان بیهقی، طبقه سوم مراجعه کنند.